Főkatalógus

Pénznem:
https://www.facebook.com/hungaryboxwebaruhaz

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06 30 219 5847 Rendelését leadhatja telefonon és e-mail-ben is. 

Technikai okok miatt kérjük, hogy a

https://www.rovidaruexpress.hu 

oldalunkat keressék fel és ott adják le a rendelésüket vagy e-mailen:

info@hungarybox.hu

KÖSZÖNJÜK!

* Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák! * A webshop regisztráció nélkül böngészhető. *** Csak a vásárlás során lesz lehetőség regisztrálni.

 


A kreativitás

A kreativitást  gyakran egyszerűen "alkotóképességnek"  nevezik. Ez a fordítás, bár nem teljesen helytelen, mégsem fedi pontosan az eredeti szó jelentését.


Ha valakire azt mondjuk: rendelkezik alkotóképességgel, akkor ezt többnyire valamilyen kész termék, a már megalkotott produktum alapján állapítjuk meg. Azaz e megállapításba beleértjük azt is, hogy az alkotóképesnek nevezett személy valamilyen jól körülhatárolható dolgot hozott létre (vagy a legjobb úton van ahhoz, hogy ilyeneket létrehozzon): képet, szobrot készített, könyvet írt, házakat tervezett - és mindezt bizonyos önállósággal, többnyire kiemelkedő színvonalon tette és teszi.

A kreativitás ezt is jelenti, de a fogalom terjedelme ennél szélesebb. Meghatározható tehát a létrejött produktummal, s valóban joggal mondhatjuk kreatívnak azt, aki önálló, eredeti tárgyakat, dolgokat hoz létre.

De ugyancsak meghatározhatjuk a kreativitást magával a kreativitás folyamatával, e folyamat mozzanataival. Lehet, hogy e folyamat végterméke nem lesz mindig egy vagy több olyan konkrét tárgy, amely esztétikai, logikai, funkcionális vagy bármely más szempont alapján pontosan, egzakt módon elbírálható, leírható, "körüljárható". Lehet, hogy e produktum alig lesz nyomonkövethető, azaz csak hosszú távon ellenőrizhető termék lesz, s még az is lehet, hogy valahol másban, másokban, mások tetteiben fog valamikor realizálódni.

A kreatív gondolkodással, a kreativitás mibenlétével és fejlesztésével foglalkozva a fogalomnak csak ez, az alkotóképességnél szélesebb értelmű felfogásmódja használható. Érzékelhető belőle az is, hogy nem csupán a nagy és kiemelkedő egyéni produkciók gazdáit célszerű bevonni az alkotóvá válás törekvéseibe, hanem azoknak a kreatív fejlesztését is, akik esetleg a mások által szervezett, vezetett kreatív folyamatokba kapcsolódnak be, de ott felhasználva saját kreativitásukat, eredeti, ötletes, rugalmas módon tudnak azokban részt venni.

Mi a kreativitás?

A hagyományos, iskolai oktatás negatívuma, hogy feladatmegoldási rendszere alapvetően diszkurzív, így háttérbe szorítja az intuitív módszereket. Az iskolai tantárgyak a jelenségeket változatlan alaptermészetűeknek mutatják be - hiszen céljuk a fő törvényszerűségek feltárása, annak tudatosítása: ha egy jelenség alaptermészete változatlan, úgy joggal elvárhatjuk tőle, hogy a múltban ugyanazokat a törvényszerűségeket hordozza, amelyek viselkedését a jövőben is meghatározzák.


Ez a szemléletmód természetesen nem írható egyértelműen az oktatás rovására, hiszen nemcsak az iskolában, de a mindennapi életben is önkéntelenül előnyben részesítjük azokat a problémákat, amelyek egyetlen, egyértelmű megoldással rendelkeznek. Ezek tűnnek "ésszerű", vagy tökéletes feladatoknak. Ez a gondolkodásmód mindaddig helytálló is, ameddig egzaktan jól körülhatárolható, steril problémákkal állunk szemben. Amint azonban a feladatok bonyolultsága egy bizonyos szint fölé emelkedik, úgy vezetnek egyre inkább kudarcra a diszkurzív módszerek. S ez a szint nem is olyan magas, mint ahogy azt első pillanatban gondolnánk - hiszen akár egy levél megírása, akár egy ház felépítése is beláthatatlanul sokféleképpen lehetséges, még az eleve adott paraméterek, feltételek betartása és az elérni kívánt cél figyelembe vétele mellett is.


A valódi értelemben vett alkotó gondolkodást éppen a kreativitás különbözteti meg a rutinfeladatok megoldásától, a megtanult leckék felmondásától - és az alkotó gondolkodásra felnőtt korukban jóval nagyobb szükségük lenne az egykori diákoknak, mint a lexikális ismeretek felidézésére.

 

Kreatívnak tartjuk az újszerű, eredeti, bátor és szabad gondolkodást.

A kreativitás az ember veleszületett képessége: valamilyen szinten mindenki rendelkezik vele.

A kreativitásnak három alkotóeleme van: intellektuális (az a  képességünk, hogy ötleteket termeljünk); motivációs (az a késztetés, hogy legyenek ötleteink, melyeknek hangot is adunk); és érzelmi (a "másképpen gondolkodás  bátorsága, ellenállás az alkalmazkodás kényszerével szemben, kockázatvállalás stb.)

A kreativitás ezeknek az alkotóelemeknek az interakciójából jöhet létre.

Ki kreatív?

Az alkotó gondolkodású embereket megfigyelve megállapítható, hogy szinte mindannyian rendelkeznek bizonyos, jól elkülöníthető személyiségjegyekkel.
E  legfontosabb személyiségjegyek

 Problématudat

Az alkotó gondolkodású emberek

rendelkeznek azzal a képességgel, hogy felismerjék a problémát, majd "fején találják a szöget": rátapintanak az előre megadott  megoldások gyengéire és megkérdőjelezik az előregyártott válaszokat.

 Újszerű kérdések felvetésének képessége

gyakran képesek egy-egy hagyományos kérdésfeltevés átfogalmazására, hogy az új kérdéssel új ismeretek számára nyithassanak utat.

 Lényeglátás

kitűnnek azzal a képességükkel, hogy rögtön a dolog lényegéig hatolnak, és nem vesznek el a részletekben.

 Elemző és szintetizáló képesség

nagy rátermettséggel bontják elemeikre a különböző kérdéskomplexumokat, és mind az így keletkezett részproblémák, mind pedig a távolabb eső tapasztalati területek között könnyen teremtenek kapcsolatot, felismerik az összefüggéseket.

 Ötletgazdagság

képesek arra, hogy valamilyen probléma felismerése, lehatárolása  után ötletek sokaságát produkálják annak megoldására.

 

A gondolkodás rugalmassága

gondolkodásuk nemcsak termékeny, hanem rugalmas is, és ez  képessé teszi őket arra, hogy az egyszer elfogadott gondolatmenetet elejtsék és másik gondolati út felé forduljanak.

Eredetiség

igen jó képességgel rendelkeznek ahhoz, hogy újszerű, szokatlan gondolati utakon járjanak.


 

© Hungarybox.com. Rövidáru webshop, webáruház, kiskereskedés, nagykereskedés, kreatív kellékek, varrókellék, fonalak, kötőfonalak, kézimunka, horgolás, hímzés, zsinór, szalag, patent. 2010 óta az Önök szolgálatában! .
Rövidáru express gyorsan| Hardware-Shop használt szerverek | Szervermemória | Szerver hoszting | Olcsó VPS | Webtárhely | Shop-Script webáruház | Tudakoló | Linkkatalógus | Domain regisztráció | Hoszting szolgáltatások | ASP tárhely | Ingyenes apróhirdetések | Szerver bérlés | Virtuális szerver | Rendszergazda szolgáltatások | Rövidáru express gyorsan|